ذوب و جوش

تخته نسوز ایتالیایی 25x25

170,000 تومان

انبر بوته

100,000 تومان

کوره گازی

1,350,000 تومان

ریژه 15 سانتی

160,000 تومان

چفت 10

14,000 تومان

چفت 25 سانت

30,000 تومان

چفت سرکج کوتاه

تومان

اسمیت چینی

700,000 تومان

سری گاز هندی 2943

تومان

دسته جوشکاری اصفهان

تومان

گاز فندک

8,000 تومان

زاج

20,000 تومان

مشعل گازی رومیزی

تومان

بوته سالاماندر 0/5 کیلویی

300,000 تومان

دسته بوته کوچک

25,000 تومان

کاسه ای ایتالیا 300 گرمی

62,000 تومان

جوش هیدروژن 2 نفره ترک

15,000,000 تومان

هم زن ذغالی سایز 4

10,000 تومان

بوته القایی HI TECH 2

714,000 تومان

بوته کوره برقی 1 کیلویی HI TECH

550,000 تومان

دمبوری چینی

450,000 تومان

بوره

50,000 تومان

ریژه 25 سانتی

180,000 تومان

چفت 12

16,000 تومان

چفت 30 سانت

35,000 تومان

چفت PROSKIT

تومان

اسمیت آمریکایی

3,650,000 تومان

هم زن ذغالی سایز 6

12,000 تومان

فندک قلمی تایوانی

تومان

دسته پیک مشکی SWISSO

110,000 تومان

دسته جوشکاری ECO-7

95,000 تومان

بوته سالاماندر 1 کیلویی

330,000 تومان