شوره ، اسید بوریک و ...

زاج

20,000 تومان

بوره

50,000 تومان

نشادر

35,000 تومان

جرم گیر 1 لیتری ONYX

تومان

شوره قلم

24,000 تومان

شوره دودی

23,000 تومان

شوره عیار شده

23,000 تومان

اسیدبوریک

35,000 تومان

لحیم نقره ایرانی

6,500 تومان

تنه کار پودر

27,000 تومان

تنه کار مایع اسپانیایی

150,000 تومان

تنه کار (فلکسی) 100 گرمی

35,000 تومان

تنه کار (فلکسی) 500 گرمی

115,000 تومان

کادمینیوم لول

400,000 تومان

کاسه تنه کار کوچک

9,000 تومان

تیزاب 2/5 لیتری

80,000 تومان

نرم کننده ONIX

تومان

جوهر گوگرد 2/5 لیتر

90,000 تومان

جوهر نمک 2/5 لیتر

80,000 تومان

اسیدبوریک مایع اسپانیایی

تومان