ملزومات

سینی جیر 1 (قالپاق)

تومان

سینی جیر 2 (قالپاق)

13,000 تومان

سینی جیر 3 (قالپاق)

12,000 تومان

سنگ محک 70x45

15,000 تومان

سنگ محک 80x52

12,000 تومان

دستکش کار چیدن

15,000 تومان

دسته برش انگشتر

تومان

جای تیزابی چوبی

5,000 تومان

گوش سوراخ کن

تومان

چسب 123 ترک

تومان

سنگ ترازو ریز

7,000 تومان

اتیکت نخی

7,000 تومان

جیر مصنوعی

15,000 تومان

تیزاب 18

تومان

تیزاب 2/5 لیتری

80,000 تومان

تستر برلیان چینی CULTI

175,000 تومان

شیشه برلیان شور

45,000 تومان