بوته دستگاه ریخته گری و سانتر

بوته J2R HI TECH

1,200,000 تومان

استوپر J2R HI TECH

391,000 تومان

بوته TOP CAST

553,000 تومان

استوپر TOP CAST

340,000 تومان

بوته F1000 OPDEL

335,000 تومان

بوته F2000 OPDEL

663,000 تومان

استوپر F1000 & F2000 OPDEL

459,000 تومان

بوته YASUI-K17

578,000 تومان

استوپر YASUI-K17

595,000 تومان

بوته YASUI-K2

510,000 تومان

استوپر YASUI-K2

578,000 تومان

بوته YASUI-K3

400,000 تومان

استوپر YASUI-K3

578,000 تومان

بوته INDUTERM-VC400

510,000 تومان

بوته INDUTERM-VC500

570,000 تومان

استوپر INDUTERM-VC400 & VC500

425,000 تومان

جلیقه سرامیکی F1000 OPDEL

155,000 تومان

جلیقه سرامیکی F2000 OPDEL

298,000 تومان

کیت سرامیکی YASUI-K3E

265,000 تومان

بوته سانتر ایتالیا KERR

140,000 تومان

اسپری گرافیت

715,000 تومان

بوته سانترنیم گرد ایتالیا

140,000 تومان

بوته سانتر نیم گرد ایرانی

60,000 تومان

نیم گرد ایرانی نیم کیلویی

80,000 تومان

بوته سانتر چهارگوش ایرانی

90,000 تومان