متن کامل مطلب

آیا ساعت کاری بانک‌ها و اداره‌ها تغییر خواهد کرد؟

ساعت کاری اداره‌ها و بانک‌ها که به دنبال تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا تا پایان سال گذشته دستخوش تغییراتی شده بود، برای ایام باقی مانده تا پایان نوروز ظاهرا امروز طی جلسه ای تصمیم گیری به عمل خواهد آمد .

طبق گزارش سایت طلا ، با شیوع ویروس کرونا و تأکید بر به حداقل رساندن عبور و مرور و کاهش مراجعات به سازمان‌ها و اداره‌ها و همچنین بانک‌ها از مدتی قبل از سال جدید، با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا تغییراتی در ساعت کاری سازمان‌ها و بانک‌ها به وجود آمد ؛ به نحوی که با حداقل حضور نیروها و ساعت کاری ادارات همراهی داشت .

این در حالی میباشد که ساعت کاری ادارات به ۸ تا ۱۳ تغییر یافته بود  و با بخشنامه‌ای که سازمان اداری و استخدامی در این موضوع داشت، دستگاه‌ها می‌توانستند بنا بر مشاغل در اختیار نسبت به دورکاری آن‌ها اقداماتی انجام دهند .

همچنین در ارتباط با بانک‌ها نیز ساعت کاری تغییر یافت و برای ایام نوروز بانک‌ها دست به تغییرات دیگری نیز زدند و شعب را کشیک کردند که حداقل حضور کارکنان آن‌ها همراه داشت ؛ به طوری که بانک‌های خصوصی از ۲۵ اسفند تا ۱۶ فروردین به صورت کشیک فعالیت می کردند و ساعت کاری  از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳ در ایام غیر تعطیل و از ۹ تا ۱۲:۳۰ در باقی مانده ایام خواهد بود. در بانک‌های دولتی که به شکل کشیک فعالیت دارند ، ساعت کاری آن‌ها برای پذیرش مشتری بین ۷.۳۰ تا ۱۳.۳۰ تعیین شده است.

در حالی از امروز سه شنبه (۵ فروردین) روزهای کاری ۱۳۹۹ به طور رسمی آغاز شده است که تاکنون وضعیت اداره‌ها برای ادامه روال مشخص نمیباشد و ابهاماتی در این رابطه نیز وجود دارد. برخی اعلام کرده‌اند که ساعت به روال عادی بازمیگردد و حتی در برخی خبرها نیز آمده بود که سازمانها تا پایان نوروز تعطیل هستند .

اما آخرین پیگیری‌ها نشان دهنده این است که تا کنون هیچ تغییری در تصمیم قبلی اتخاذ نشده و فعلا به همان روال قبل ساعت کاری ۸ تا ۱۳ برای سازمان ها و بانکها ادامه خواهد داشت . ظاهرا دیروز (دوشنبه) جلسه ستاد ملی کرونا برگزار شد و که در آن امکان دارد تغییراتی در روال ساعت کاری یا حضور کارکنان اتفاق بیفتد که اطلاع رسانی انجام خواهد شد .

بر همین اساس بانک‌ها با وجود اینکه بخشنامه ساعت کاری و روال خود را از قبل از عید معین کرده بودند ، بعید نمیباشد که با توجه به تصمیمات ستاد ملی کرونا تغییراتی در آن اتخاذ کنند، اما اگر تصمیم جدیدی گرفته نشود تا پایان نوروز طبق همان تصمیم قبلی ستاد ملی مبارزه با کرونا حضور کارکنان در سازمان ها و دستگاه ها ادامه دار خواهد بود که ساعت ۸ تا ۱۳ میباشد و تصمیم گیری برای دورکاری آنها نیز بر عهده خود دستگاه ها میباشد .

منبع : سایت طلا